Kiedy para małżonków decyduje się na rozwód, automatycznie pojawia się wiele pytań – przede wszystkim dotyczą one opieki nad małoletnimi dziećmi, ale też alimentów czy też tego, kto ma prawo do domu po rozwodzie. Okazuje się, że ta ostatnia kwestia zależy od okoliczności. Jakich?

Kto ma prawo do domu po rozwodzie – o czym trzeba pamiętać?

O tym, kto ma prawo do domu po rozwodzie, decyduje sytuacja. Podstawowym pytaniem jest, czy nieruchomość została zakupiona przez parę w trakcie trwania małżeństwa (i wlicza się we wspólnotę majątkową) czy też może została nabyta przez nich przed zawarciem małżeństwa? Istotne jest również to, kto zapłacił za nieruchomość – czy były to wspólne pieniądze? A może pieniądze wyłącznie jednego z małżonków? Nieruchomość mogła być równie zakupiona za pieniądze oddane w darowiźnie jednemu z małżonków przez jego rodziców – co robić w takiej kwestii? Problemem okaże się również nieruchomość wybudowana na działce przekazanej jednemu z małżonków przez jego rodziców.

Dom na działce – kto ma prawo do domu po rozwodzie?

Prawo jasno precyzuje kto ma prawo do domu po rozwodzie – jeśli dom wybudowany został na wspólnej działce, to nieruchomość należy do obu małżonków. Jeśli ziemia należała do jednego ze współmałżonków – ma on również prawo do nieruchomości. Prawo jednak nie pozostawia drugiego małżonka z niczym – jeśli środki na budowę domu pochodziły ze wspólnoty majątkowej, małżonek może domagać się zwrotu poniesionych kosztów. Niezwykle istotne jest, aby zaznajomić się z przepisami jeszcze przed sprawą rozwodową, aby móc wraz z adwokatem walczyć o należne pieniądze czy o mienie. W czasie trwania sprawy rozwodowej sąd określi także, co z majątkiem ruchomym. Może on wyznaczyć mediatora, aby małżonkowie wspólnie zadecydowali o równym podziale wspólnie zgromadzonego majątku.

 

 

Author

Comments are closed.